braškinti

braškinti
brãškinti (-yti), -ina, -ino, braškìnti, -ìna, -ìno 1. tr., intr. daryti, kad braškėtų, tarškinti: Ans brãškina su pirštais J. Langenyčios nebrãškink J. Girdi, kaip lytus brãškina į stogą! Kal. Šaltis tvorą brãškina K. Su dantimis braškinti Ls. | refl.: Kas ten už durų brãškinas (braškìnasi Gs)? Skr.tr. tratinant ėsti ar valgyti: Žalis su dvyliu ... savo šiaudus, vis į mus žiūrėdami, braškin K.Donel. Jis duonos riekę braškina Vs.intr. pyškinti, šaudyti: Ir pradėjo brãškyti, šaudyti Pgg.tr. pasakoti: Senelis be nustojimo pasakas brãškindavo Švnč. 2. tr. sunkiai vežti: Žmonės kad brãškina vežimus didžiausius Utenon su grūdais Užp. Kad iškūlė, tai brãškins su vežimu in turgaus Dbk. 3. tr. raškyti, skinti: Dar pusžalius obuoliukus brãškina Skr. 4. intr. Gs prk. smarkiai šalti: Šiąnakt kad brãškino, net tvoros pokšėjo! . Šiandien taip kietai brãškina, kad ir nosis negalima iš gryčios iškišt Rk. 5. intr. keikti, burnoti: Ką tu brãškini – man net plaukai pasišiaušė! Sg. Kiti vėl keik ir braškin, vaikams čia pat esant M.Valanč. Kad jis pradėjo brãškinti, tai pikta buvo ir klausyti Up.tr. plūsti: Jis tokiais žodžiais mane brãškino, kad gėda sakyti Btg. 6. intr. euf. teršti, bjauroti: Išmesk katę laukan, braškìna po suolu Rdm. \ braškinti; atbraškinti; įbraškinti; išbraškinti; nubraškinti; pabraškinti; parbraškinti; prasibraškinti; pribraškinti; subraškinti; užbraškinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • braškinti — brãškinti vksm. Brãškinti pir̃štais …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • braškinimas — brãškinimas sm. (1) → braškinti: 1. K Vaikai, užteks to brãškinimo (šukų dantis per stalą braškinti) Ds. 2. Atsipyko tas malkų brãškinimas iš miško Pn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atbraškinti — atbrãškinti tr. 1. sunkiai atvežti: Atbrãškinau penkius vežimus sauso šieno An. | refl. tr.: Atsibrãškinome didžiausią vežimą šakų Š. Atsibrãškinau aš vakar vežimelį malkos iš girios Ad. 2. atrakinti: Pagaliau jis atbraškino auksiniu rakčiuku …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • breškinti — brẽškinti, ina, ino žr. braškinti 4: Brẽškina ir brẽškina šaltis Pc …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bričinti — brìčinti, ina, ino 1. tr. su garsu ką daryti, zirinti, trinti, zulinti, girgždinti: Rąstą brìčiname (pjauname) Tr. Kam brìčini (šipini) peilį? Rm. Lašinius brìčinti (neaštriu peiliu pjauti) Tr. Nebrìčink (nevarstyk) durų Brž. Kas vakarą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbraškinti — išbrãškinti 1. tr. sunkiai išvežti: Vežimą šlapio šieno iš balos išbrãškino Pn. | refl. tr.: Išsivežė išsibrãškino visus savo baldus Š. 2. intr.: Jis brãškino, kol išbrãškino, t. y. išėjo J. 3. tr. išmušti, išdaužyti: Neplepėk daug, jei… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kriauškinti — kriauškinti, ina, ino tr. 1. LVII263 ėsti, krimsti, triauškinti: Kiaulė bulbes kriauškina Škn. 2. braškinti: Onė nukaitus kriauškino pirštus LzP …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • niužginti — niùžginti, ina, ino 1. tr. braškinti, laužyti: Vaikai, neniùžgykit lovos! Švn. ║ glamžyti: Pasraitoję niùžgina [skaras] Lp. ║ triuškinti, trinti: Dar jie savo miežius niùžgina Rdm. 2. refl. judėti, linguoti, suptis: Tu tik niùžgykis an… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nubraškinti — nubrãškinti tr. 1. K braškinant nupjauti, nulaužti: Jau ne vieną tokią pušį šiandie nubrãškinom Dglš. Kaip užkabino už kelmo, tai ir nubrãškinau (nulaužiau) ragučių apylanką Prng. | Nubrãškinau (nusukau) vaikui ausį, tai žinos daugiau Grl. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pabraškinti — pabrãškinti intr.; L pabarškinti, pabelsti: Į duris pabrãškink, kad atvertų J. braškinti; atbraškinti; įbraškinti; išbraškinti; nubraškinti; pabraškinti; parbraškinti; prasibraškinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”